วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์


แผนผังโครงสร้างงานศูนย์คอมพิวเตอร์

นายแพทย์ปรีชา  สุมาลัย
ผู้อำนวยการนายพรรษพล  ตาซื่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

   นางสาวปิยะมาศ  พันบัว                              นางสาวอภิญญา  รักษายศ
จนท.โสตทัศนูปกรณ์ชำนาญการ                  เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
     


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น